Arqdesign specialiserar sig på innovativa balkongräcken samt balkonginglasningar för den nordiska bostadsmarknaden. Gruppen omsätter 115 MSEK och har ca 70 medarbetare.

Projektets syfte var att analysera marknaden, kundpreferenser, konkurrenters erbjudanden, marknadstrender inom ett nytt segmentet samt se över hur andra bolag valt att agera och hantera sitt varumärke vid liknande lanseringar. Resultatet blev en sammanställning av insikterna och hur de påverkade Arqdesigns framtida strategi samt en rekommendation gällande hur Arqdesigns lösning bör se ut. 

”Konsulterna på Gozinto har från första kontakten agerat strukturerat och professionellt med fokus på leverans och resultat. De förstod affärsstruktur och arbetssätt i vår bransch och levererade en marknads- och konkurrentanalys som vi har stor nytta av i vårt fortsatta strategiarbete.” – Roger Jonsson, VD