Marknadsanalys

Gozinto har en lång och gedigen erfarenhet inom marknadsanalyser. Tidigare projekt har undersökt områden så som storlek på marknad, konkurrenter, kundpreferenser, segment, marknadslandskap, modernitet och mycket mer. Vi har utfört analyser av marknader nationellt såväl som internationellt, och vi har genomfört marknadsanalyser åt globala företag såväl som lokala företag i Linköping och Östergötland.

100+

genomförda marknadsanalyser

5

kontinenter

100%

nöjda kunder

Ett urval av våra projekt

Behovskartläggning för Svensk Adressändring AB

Beskrivning av kund

Svensk Adressändring AB, med PostNord och Citymail som ägare, samlar in adressändringar från privatpersoner och företag. Deras tjänsteutbud är utformat för att säkerställa att alla leveranser når rätt adress.

Syfte

Syftet i det första projektet var att undersöka en utvald kundgrupps uppfattning om dagens erbjudande och sedan utveckla idéer för att bättre nå kundgruppen. I det efterföljande projektet var målet en djupdykning i en rekommenderad idé för att förstå marknadslandskapet och undersöka potentialen för ett inträde där.

Projektinnehåll

 • Nulägesanalys samt kundundersökning för att sätta grunden för efterföljande idégenerering
 • Validering av de tillsammans med SvAAB mest intressanta genom djupintervjuer och ytterligare en kundundersökning
 • Marknadsundersökning av ett potentiellt nytt segment med kartläggning av värdekedjan och dess aktörstyper
 • Djupdykning i utvalda aktörer för att förstå behoven och därmed kunna ta fram lösningar för SvAAB

Leverabler

 • Utvecklingsidéer för hur SvAAB bättre når den utvalda kundgruppen, ex. utöka erbjudandet i specifika marknadssegment
 • Kartläggning av intressanta aktörer inom utvalt marknadssegment och förslag på hur ett potentiellt inträde bör ske
SvAAB

"Gozinto har från början till slut gett ett mycket trevligt och professionellt intryck. Konsulterna har varit lyhörda och snabba med att förstå våra frågeställningar och har på ett säkert sätt hittat och undersökt nya relevanta vägar framåt för oss som bolag. Deras leveranser har flera gånger överskridit våra förväntningar och presenteras på ett både pedagogiskt och illustrativt sätt."
- Carin Andersson, VD

Marknadsanalys åt Arqdesign

Beskrivning av kund

Arqdesign specialiserar sig på innovativa balkongräcken samt balkonginglasningar för den nordiska bostadsmarknaden. Gruppen omsätter 115 MSEK och har ca 70 medarbetare.

Syfte

Projektets syfte var att analysera marknaden, kundpreferenser, konkurrenters erbjudanden, marknadstrender, etc. inom det nya segmentet samt se över hur andra bolag valt att agera och hantera sitt varumärke vid liknande lanseringar

Projektinnehåll

 • Konkurrenskartläggning där olika aktörer analyserades utifrån produkter, pris, storlek, spridning och segment
 • Marknadsundersökning där den nordiska marknadens storlek inom segmentet bedömdes samt vilka trender som just nu råder
 • Kundbehovsanalys för att undersöka intresse och vilka parametrar som anses vara viktigast

Leverabler

 • Sammanställning av insikterna som analyserna ledde till samt hur detta påverkar kundens framtida strategi
 • Rekommendationer kring typ av lösning att erbjuda, funktioner som bör finnas samt hur säljkanalerna bör utformas
arqdesign_leverabel

"Konsulterna på Gozinto har från första kontakten agerat strukturerat och professionellt med fokus på leverans och resultat. De förstod affärsstruktur och arbetssätt i vår bransch och levererade en marknads- och konkurrentanalys som vi har stor nytta av i vårt fortsatta strategiarbete."
- Roger Jonsson, VD