Startups

Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa startups ta nästa steg i företagets utveckling. Genom marknadsundersökningar, estimeringar av marknadsstorlek, kundbehovsanalyser och pitch deck utvärderar vi förutsättningar och tar fram rekommendationer och strategier. I nära samarbete med startups har vi gjort projekt för att verifiera affärsplaner som har finansierats av Vinnova och Almi och som resulterat i vidare finansiering för företagen.

~30

entreprenöriella studentkonsulter

20+

års erfarenhet av projekt inom verksamhetsutveckling

4

utbildningar med olika fördjupningar och områden av expertis

Ett urval av våra projekt åt startups

Marknadsverifiering för Builidility

Beskrivning av kund

Buildility är en startup vars syfte är att underlätta bygglovsprocessen. Man erbjuder en plattform där privatpersoner lätt ska kunna skapa fackmannamässiga ritningar och få support kring bygglov

Syfte

Syftet med projektet var att estimera marknaden för Buildility samt potentiell marknadsandel man skulle kunna ta. Därutöver kartlagdes konkurrentlandskapet för Buildity och en förståelse för en potentiell kund av Buildility’s tjänst skapades. Avslutningsvis uppskattades en Customer Acquisition Cost (CAC) för tjänsten och en kartläggning av hur investeringar inom branschen genomfördes

Projektinnehåll

  • Kundbehovsanalys – identifiera potentiella kunder och genomföra en kundbehovsanalys genom intervjuer och enkäter
  • Marknadsestimering – bryta ner marknaden för bygglov och utifrån bedömningskriterier uppskatta storleken samt Buildility’s potentiella framtida marknadsandel
  • Konkurrensanalys – kartlägga konkurrentlandskap och djupdyka i utvalda aktörer av större intresse. Upskattning av CAC samt kartläggning av investeringar i liknande företag

Leverabler

  • Marknadsstorlek (mSEK) samt potentiell marknadsandel
  • Kartläggning av konkurrenter samt djupdykningar av intressanta aktörer
  • Excelmodell för beräkning av CAC
  • Analys av betalningsvilja samt prioritering av features
Slides buildility

"Bemötandet från Gozinto har varit mycket trevligt och professionellt – de har nystat igenom uppdraget med struktur och intelligens och uppnått värdefulla slutsatser som de kommunicerat tydligt genom både illustrationer och text. De gjorde en ambitiös analys med omfattande intervjuer och enkäter och visade stor vilja till flexibilitet och hjälp vartefter uppdraget fortskred och förändrades. Jag har redan haft stor nytta av deras leverans och jag är väldigt nöjd med att ha valt just Gozinto som leverantör"
- Daniel Femerström, grundare och VD