Pitch deck

Vi är drivna studenter på Linköpings Universitet som har arbetat med allt från snabbväxande start-ups till större börsnoterade företag i Östergötland såväl som i övriga Sverige. Vi har bred erfarenhet av att leverera pitch deck som får företags budskap att nå fram. Vi har däribland tagit fram företagspresentationer, säljpitchar och PowerPoint-mallar. Oavsett vilka utmaningar eller möjligheter som er verksamhet står inför kan Gozinto utforma passande presentationsmaterial som får er att uppnå era mål.

200+

projekt levererade i PowerPoint

Goda referenser

från tidigare projekt

50%

av projekt från återkommande kunder

Exempel på presentationsprojekt vi kan hjälpa er med

Företags-presentation

Gozinto tar, i nära dialog med er, fram en företagspitch i PowerPoint i syfte att presentera er verksamhet och marknaden ni verkar på, exempelvis vid en investerarpresentation. Underlag för presentationen kan både vi och ni stå för; Gozinto har lång erfarenhet av marknadsanalyser som kan genomföras parallellt med framtagandet av presentationsmaterial.

Säljpitch

Gozinto tar fram en säljpitch i PowerPoint som kan användas när er tjänst eller produkt ska pitchas till nya kunder. Vi har en nära kontakt med er för att skapa förståelse för ert erbjudande. Vi har lång erfarenhet av att leverera projektpresentationer i PowerPoint för att skapa en säljande pitch som framhäver ert erbjudande på bästa sätt.

PowerPoint-mall

I nära dialog med er tar Gozinto fram en mall i PowerPoint som kan användas av er verksamhet i såväl interna som externa presentationer. Mallen skapas antingen i er grafiska profil eller utifrån övriga önskemål. Mallen skapas i slide master och med relevanta exempelslides, så att ni både kan bygga en presentation från grunden men även ha färdiga standarder för återkommande presentationselement.

Ett urval av våra genomförda presentationsprojekt

Pitch deck åt HomeMaker

Beskrivning av kund

HomeMaker är ett PropTech bolag och erbjuder via en SaaS-modell att digitalisera kundresan vid fastighetsutveckling för bostadsrätter. HomeMakers plattform erbjuder olika typer av tjänster längs hela kundresan från att en fastighet är i ett design-stadie till en bildad bostadsrättsförening.

Syfte

Gozinto genomförde en marknadsanalys och satte ihop ett pitch deck till HomeMaker som verkar inom branschen för property tech. Detta pitch deck syftade till att utgöra underlag till potentiella investerare inför HomeMakers kapitalanskaffning.

Projektinnehåll

 • Genomföra en marknadsanalys som utgör substans till pitch deck
 • Bygga det visuella i pitch deck från grunden
 • Visuellt anpassa den insamlade datan till pitch deck

Leverabler

 • En övergripande marknadsanalys som utgjorde substansen i pitch decket
 • Ett fulländat pitch deck redo att skickas ut till investerare
homemaker-ppt

"Gozinto har varit otroligt professionella och levererat ett projekt med mycket hög kvalitet. Projektet har bidragit till att vi nu har ett utomordentligt proffsigt pitch deck som redan kommit till stor användning. Studenterna har varit flexibla och ett otroligt bra bollplank under hela projektet vilket gör att jag starkt kan rekommendera Gozinto."
- Philip Göransson, CEO

Utvecklande av PowerPoint-mall åt Svensk Adressändring AB

Beskrivning av kund

Svensk Adressändring AB, med PostNord och Citymail som ägare, samlar in adressändringar från privatpersoner och företag. Deras tjänsteutbud är utformat för att säkerställa att alla leveranser når rätt adress.

Syfte

Syftet med projektet var att ta fram en PowerPoint-mall för VD:n att använda vid förmedling av information till styrelse och anställda. Projektet innehöll även ett lärande moment med syfte i att bistå VD:n med nödvändig kunskap om PowerPoint för att efter projektavslut ha kunskap i att använda mallen självständigt.

Projektinnehåll

 • En gemensam undersökning tillsammans med SvAAB för att ta fram önskad struktur i PPT-mall
 • Sammanställning utifrån den gemensamma undersökningen och bolagets grafiska profil
 • Framtagande av PPT-mall utifrån en sammanställning av SvAAB:s önskemål
 • Ett lärande momentet implementerades dynamiskt genom framtagandet av mallen för att underlätta användandet av mallen i framtiden.

Leverabler

 • En PPT-mall uppbyggd utifrån SvAAB:s önskemål och grafiska profil
 • Generell kunskap om PowerPoint samt mer specifik kunskap inom användandet av framtagen mall.
svenskadressändring-ppt

"Ett samarbete som präglades av lyhördhet inför våra behov där dialogen på ett smidigt och flexibelt sätt gjorde att vi kom i mål på kortare tid än väntat. Mallen använder vår nya grafiska profil och lägger grunden för ett snyggt och proffsigt uttryck som möter de olika behov vi har i verksamheten."
- Carin Andersson, VD