Second Life är en onlinebaserad virtuell värld som används för att träffa och umgås, köpa virtuella produkter och delta i aktiviteter. I och med det ökade intresset för tjänsten, både av kunder och företag som etablerat sig, kontaktades Gozinto för en förstudie och rapport över affärsmöjligheterna som finns för denna typ av mjukvara.

En förstudie genomfördes där en mängd data från olika områden samlades in och analyserades. Fördelar, nackdelar och allmänna funderingar gällande företagsetablering i den virtuella världen framfördes i form av en rapport och presentation.

Gozintos rapport låg till grund för TeliaSoneras beslut om att etablera varumärket Telia i den onlinebaserade virtuella världen Second Life. Det beslutades också om att en tävling skulle anordnas, vilken syftade till att ge idéer om vilket koncept Telia bör välja. Gozinto konsulterades även för genomförandet av det projektet.

”Under samarbetet med Gozinto har de varit professionella och trevliga att ha att göra med. Vi är nöjda med den rapport de levererade. Den var välskriven, lättläst och resultaten var väl genomarbetade och nyanserade.” Robert Eriksson, TeliaSonera