Coppermist är ett IT-startup som arbetar med att att öppna upp den etablerade digitala annonsmarknaden genom att varje användare själv ska kunna bestämma balansen mellan reklam och betalt innehåll – i syfte att skapa en lugnare, renare och snabbare version av internet som samtidigt stödjer alla content-creators. Gozinto anlitades för att kartlägga potentiella marknader och hjälpa Coppermist vid val av marknader att lansera sin produkt mot.

Projektet gick ut på att segmentera marknaden, identifiera de segmenten med högst potential och sedan utför intervjuer på varje segment för att slutligen komma fram till en rekommendation.

Resultatet sammanställdes och presenterades för Coppermist. Utöver rekommendation och identiferade marknader presenterades även värdefull information från kundintervjuerna samt idéer på vidareutveckling av produkten.

”Vi är väldigt nöjda med det projekt som Gozinto utförde för våran räkning. I början av projektet så var vi ganska osäkra på exakta mål och metoder, men tillsammans med Gozinto så kom vi snabbt fram till en avgränsning av projektet som de sedan utförde mycket effektivare än vad vi skulle kunna göra själva.”

Martin Nilsson