Motala Verkstad är ett svenskt verkstadsföretag med anor ifrån 1822. Idag är bolaget framförallt verksamma inom fem industrier; Medicinteknik, Olja & gas, Hydrauliska pressar, Broar, och Marint. Motala Verkstad omsatte 570 MSEK år 2013 och hade 370 anställda. 

När projektet genomfördes var Motala Verkstads behov att få en ökad förståelse för sitt affärsområde Hydrauliska Pressar. För att åstadkomma detta kvantifierades marknaden, konkurrenter analyserades och produkttrender konkretiserades. Resultatet presenterades för Motala Verkstads VD samt andra personer inom ledningsgruppen för Motala Verkstad Group.

”Gozinto hjälpte oss med en relativt både bred och djup marknadsanalys inom ett av våra affärssegment. Deras arbete präglades av professionalism och mognad från första kontakt. Jag blev vidare imponerad av deras effektivitet och höga kvalitet på arbetet. Analysen har och kommer definitivt att tillföra ett bra värde och gav oss det underlag vi hoppats på inför framtida beslut.”  Andreas Sjöholm, HR-chef