Haglöfs är nordens största och mest erkända outdoor-brand med en omsättning på 730 MSEK (2014).

Gozinto genomförde två marknadskartläggningarna åt Haglöfs inför lanserandet av en testkollektion. Kartläggningarna gjordes genom insamlande av kvantitativ och kvalitativ data som sedan sammanställdes i rapporter. Rapporterna användes som beslutsunderlag för Haglöfs inträde i ett nytt affärsområde.

Gozinto har fortsatt leverera konsulttjänster till Haglöfs efter marknadskartläggningarna slutfördes.

”Gozinto levererade två stycken marknads-kartläggningar som en del i beslutsunderlaget för inträde i nytt affärsområde. De var mycket väl strukturerade och gav oss den insikten vi behövde för att våga satsa på en testkollektion.”  Camilo Sjödin, Business Development Manager Haglöfs