Saab Ventures är en investeringsenhet inom Saab AB som är specialiserade på att investera i samt utveckla företag som är uppbyggda kring ny och banbrytande teknik. Investeringarna sker både i externa teknikbolag och i projekt baserat på teknik inifrån Saab AB, vilka kan leda till avknoppningar.

Gozinto har på uppdrag av Saab Ventures genomfört ett flertal projekt, vilka primärt handlat om specifika marknadsanalyser. Dessa har bland annat innefattat kartläggningar av kundbehov, förutsättningar för ny teknik samt strategiska samarbeten.

”Vi har anlitat Gozinto för ett flertal analysuppdrag. De är mycket professionella, proaktiva, lyhörda och trevliga från början till slut.” Jenny Gustafsson, Investment Manager, Saab Ventures