Svensk Adressändring AB samlar in adressändringar från privatpersoner och företag. Deras tjänsteutbud är utformat för att säkerställa att alla leveranser når rätt adress. Gozinto anlitades för att undersöka en utvald kundgrupps uppfattning om dagens erbjudande och sedan utveckla idéer för att bättre nå kundgruppen. Därefter följde en djupdykning i en rekommenderad idé för att förstå marknadslandskapet och undersöka potentialen för ett inträde där.

 
Projektet inleddes med en nulägesanalys samt kundundersökning för att sätta grunden för efterföljande idégenerering. Idéerna validerades tillsammans med SvAAB genom djupintervjuer samt ytterligare en kundundersökning. Därefter följde en marknadsundersökning av ett potentiellt nytt segment med kartläggning av värdekedjan och dess aktörstyper. Slutligen genomfördes en djupdykning i utvalda aktörer för att förstå behoven och därmed kunna ta fram lösningar för SvAAB. 

”Gozinto har från början till slut gett ett mycket trevligt och professionellt intryck. Konsulterna har varit lyhörda och snabba med att förstå våra frågeställningar och har på ett säkert sätt hittat och undersökt nya relevanta vägar framåt för oss som bolag. Deras leveranser har flera gånger överskridit våra förväntningar och presenteras på ett både pedagogiskt och illustrativt sätt.”  Carin Andersson, VD