Ages Casting Unnaryd, specialiserade inom pressgjutning av aluminium och zink, anlitade Gozinto då de önskade öka sin kännedom om den europeiska marknaden för pressgjutet gods. 

Gozinto samlade in och analyserade data för tre europeiska marknader inom följande områden; kunder, konkurrenter och marknadstrender. Projektet innefattade bland annat analys av trender som tros påverka marknadspotentialen samt kartläggning av konkurrenter och potentiella kunder inom respektive land.

Projektet resulterade i ett material som gav kunden ökad kunskap om valda marknader och som idag används i företagets strategiska arbete.

”Gozinto utförde och redovisade en marknads-undersökning på ett tydligt och professionellt sätt helt enligt den uppdrags-beskrivning som lämnades av oss. Gozinto var lyhörda och kommunikationen mellan oss funkade mycket bra. Marknadsundersökningen är ett viktigt verktyg för oss i vårt fortsatta strategiska arbete.” Svante Simonsson, Sales Manager, AGES Casting Unnaryd AB