LEAD är en företagsinkubator som hjälper till att förse entreprenörer i Östgötaregionen med en bredd av riktade resurser för snabbare tillväxt. För att få en bättre insikt i hur LEADs kunder uppfattar inkubatorn och vilka eventuella förbättrinsmöjligheter som fanns kontaktades Gozinto.

Efter att ha tillskansat sig information om LEADs verksamhet, mål och kunder sammanställdes ett intervjuunderlag som användes för intervjuer med ett urval av LEADs kunder.

Datan och diskussionerna från intervjuerna analyserades därefter av projektgruppen. Den rapport som kunde presenteras innehöll sammanfattande data från en mängd områden samt övergripande analyser och konkreta förbättringsmöjligheter.

”Vi är väldigt nöjda med undersökningen som Gozinto genomförde. Vi upplevde dem som mycket professionella, lyhörda och trevliga  från början till slut.” Jenny Gustafsson, Site Manager LEAD