Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund för högskoleutbildade ingenjörer. De tog hjälp av Gozinto för att undersöka den svenska ingenjörens konkurrenskraft i och med den ökande globaliseringen som råder.

Gozinto tog fram en rapport där följande frågor besvarades: Vilka faktorer kommer att påverka ingenjörsyrket i framtiden? Vilka kompetenser, utöver de traditionella ingenjörskompetenserna, kommer att behövas? Vad krävs för att bevara konkurrenskraften inom svenska ingenjörsföretag?

Gozinto kom genom intervjuer och studerande av diverse rapporter fram till att förutom traditionella ingenjörskunskaper krävs integrering med andra vetenskaper, ett helhets- och systemtänk, branschintegration, att vi blir bättre på att kommersialisera innovationer och en internationalisering av arbetsmarknaden.

”I vårt samarbete med Gozinto lämnades ett stort ansvar på dem att finna relevanta infallsvinklar. Deras initiativ, professionalism och leverans gav oss ett gott underlag för vårt framtida arbete på området.” Alexander Gusterman, Förbundsekonom