KFUK-KFUMs Scoutförbund har sedan 1911 stått i knutpunkten för två av Sveriges största ungdomsrörelser: KFUM- och scoutrörelsen. Här står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa till kropp, ande och själ i gemenskap med andra genom scoutmetoden.

Gozinto har utifrån enkät och intervjuer gjort en nulägesanalys för att identifiera faktorerna bakom den generellt sjunkande försäljningen samt nyckeldrivarna för en framgångsrik försäljning.

Arbetet resulterade i en marknadsplan med rekommendationer och en konkretiserad åtgärdsplan för en försäljningsutveckling av almanackan.

“Genom regelbunden och enkel kommunikation har Gozinto levererat en marknadsplan av hög kvalité på ett professionellt arbetssätt. De har arbetat med ett nyfiket och drivande tillvägagångssätt för att möta vår begäran och våra förväntningar. Marknadsplanen gav konkreta åtgärder som kunde implementeras till den kommande försäljningsperioden och gav en direkt positiv utveckling av försäljningskanalen.” Albin Junhede, Ekonomiansvarig