Alvenius Industrier är en svensk rörtillverkare som specialiserar sig på högkvalitetsrör. De har främst haft specialuppdrag i Sverige och runtom i världen. Gozinto kontaktades då Alvenius vill ta sig in på svenska Vatten&Avlopps-marknaden.

Ett intervjuformulär togs fram tillsammans med Alvenius för att kunna undersöka upphandlingsprocessen och de potentiella kundernas viktigaste beslutskriterier.

Arbetet mynnade ut i en rapport där samtliga intervjusvar sammanställts, analyserats och presenterades. Rapporten innehöll även förslag på fokusområden som Alvenius kunde ta med sig framöver.

“Att slå sig in på ett nytt marknadssegment är både kostsamt och svårt, Gozinto valdes som partner för att ge oss de nödvändiga beslutsunderlagen. Med professionalism från uppstartsmöte till leverans erhöll vi den information vi eftersträvat och som legat till grund för vår satsning.” Johan Leiker, Vice President, Alvenius Industrier