Cavendi är en managementkonsultfirma med rötter som sträcker sig tillbaka till 1968. Gozinto anlitades för att genomföra en marknads- och konkurrentanalys på ett antal företag inom managementkonsultbranschen.

Efter att marknadsdata samlats in – bland annat via intervjuer med ledande personer inom specifika områden – genomfördes en marknadsanalys. I en andra fas genomfördes även en konkurrentanalys där ett antal bolag kartlades.

Leverans skedde både som rådata, analyser och sammanfattande information om marknaden respektive konkurrenterna. En presentation hölls också med företaget där de levererade uppgifterna möjliggjorde diskussioner och hjälp för klienten att komma fram till sin strategi.

”Gozinto levererade en mycket bra och genomarbetad marknadsanalys. De var professionella, lyhörda och hade ett sinne för detaljer. Resultatet av analysen är av stort värde för vår årliga affärs- och verksamhetsplanering.” Martin Öhrberg, Cavendi