Efter en sammanslagning av ett service- och maskinförsäljningsbolag önskade klienten att öka försäljningen av verkstadsmaskiner. För att möjliggöra detta var en djupare kundförståelse samt insikt i vad kunderna värderar vid maskininköp nödvändig. 

Problemet löstes med kvalitativa intervjuer samt med kvantitativa statistiska analyser där de viktigaste faktorerna identifierades.

Detta resulterade i en förståelse kring kundernas inköpsbeteende och prioriteringar, samt råd kring hur klienten bör arbete för att öka maskinförsäljningen.

”Att jobba tillsammans med Gozinto var uppskattat både av oss och våra kunder. Gozinto jobbade snabbt och effektivt med stor precision. Kan starkt rekommenderas!”  Projektledare, AB Respond Industry