Gozinto Studentkonsulter

Konkurrentanalys för 
Shapeline

Shapeline, en specialist på lasermätning inom stålindustrin, kontaktade Gozinto då de behövde ökad kännedom om sina konkurrenter inför ett stundande strategimöte.

Gozinto samlade in data och analyserade respektive konkurrent med avseende på: produktportfölj, marknadsfokus, strategi, finansiell styrka och ägarstruktur.

Shapeline fick en ökad kunskap om sina huvudkonkurrenter, vilket har resulterat i ett effektivare strategiarbete.

”Gozinto hjälpte till med en kartläggning av aktörer på vår globala marknad. Projektet blev mycket bra, och är idag en viktig hörnsten i vårt strategiarbete.”  Magnus Karlsson, VD Shapline