Shapeline, en specialist på lasermätning inom stålindustrin, kontaktade Gozinto då de behövde ökad kännedom om sina konkurrenter inför ett stundande strategimöte.

Gozinto samlade in data och analyserade respektive konkurrent med avseende på: produktportfölj, marknadsfokus, strategi, finansiell styrka och ägarstruktur.

Shapeline fick en ökad kunskap om sina huvudkonkurrenter, vilket har resulterat i ett effektivare strategiarbete.

”Gozinto hjälpte till med en kartläggning av aktörer på vår globala marknad. Projektet blev mycket bra, och är idag en viktig hörnsten i vårt strategiarbete.”  Magnus Karlsson, VD Shapline