Neo Technology är ett företag som utvecklar grafdatabaser och har sitt huvudkontor i Silicon Valley men bedriver en del av sin verksamhet i Sverige. De vände sig till Gozinto för en konkurrentanalys.

Gozinto gjorde en bredare och en mer djupgående analys av den data som samlades in och sammanställdes i två rapporter.

Neo Technology blev mycket nöjda med projektet. Resultatet från projektet användes som underlag och uppbackning för att övertyga riskkapitalister i USA att investera i bolaget.

”Gozintos konsulter uppträdde mycket entusiastiskt och professionellt. Jag är nöjd med den rapport som levererades. Material ur rapporten har använts framgångsrikt för att attrahera investerare.” Emil Eifrem, CEO Neo Technology