Medituner är ett med-tech företag vars första produkt är ett unikt system för egenvård av astma kallat Asthamatuner. Med hjälp av en bärbar spirometer kopplad till en mobilapp ges patienten en individuellt anpassad behandlingsrekommendation och smidig koppling till vårdgivaren.

Gozinto anlitades för skapandet av Medituners nya hemsida. Företaget har främst tre målgrupper; investerare, vårdgivare och patienter, vilket gjorde att fokus tidigt lades på att tillgodose besökarnas olika behov.

Resultatet blev en responsiv one-page-hemsida byggd på verktyget WordPress. Stilen går i en modern och framåtblickande anda som förmedlar den enkelhet och trygghet som produkten innebär. Beskåda hemsidan på medituner.se.

“Ett responsivt och professionellt arbete av Gozinto. Vi är mycket nöjda och redan efter ett kort möte fick vi snabbt en produkt som med bara små justeringar med råge uppfyllde våra förväntningar. Vi kommer säkert att använda Gozinto igen!” Henrik Ljungberg, Grundare Medituner AB