Ekonomföreningen vid Linköpings universitet (ELIN) är en av universitetets största föreningar. De arbetar aktivt med frågor som rör utbildning, näringsliv och studiesocialt arbete. Då deras dåvarande hemsida ansågs vara svårhanterlig och omodern kontaktades Gozinto. Vårt uppdrag blev att skapa en webbplats som var enkel att administrera och samtidigt visar på att ELIN ligger i framkant vad gäller design och nytänkande.

Efter att grundligt ha satt sig in i vilka ELINs behov och mål var skapade projektgruppen ett designförslag som visade på hur slutresultatet var tänkt att se ut och fungera. Mycket av fokus låg på att analysera beteendemönster och webbsidebesökares behov för att skapa en så intuitiv och lätthanterlig upplevelse som möjligt.

Slutresultatet blev en modern och responsiv elin.se med förtroendeingivande designspråk och ett intuitivt navigationssystem. Funktioner så som nyhetsflöde, jobbannonser och eventkalender med bokningar baserade på föreningens medlemsregister integrerades också. Se gärna hur hemsidan ser ut på elin.se.

“Vi är väldigt nöjda med Gozintos tjänster. Vi har blivit bemötta av högkompetenta konsulter på ett oerhört professionellt sätt och anställer gärna Gozinto igen.” Carl Christerson, Ordförande ELIN