SIK är projektägare till EU-projektet Rätt och Slätt. En del i detta projekt är att samordna promotion-aktiviteter för närproducerad mat. Gozinto undersökte huruvida dessa promotion-aktiviteter resulterade i en ökad försäljning.

Försäljningsdata samlades in och analyserades genom kvantitativa statistiska modeller.

Den statistiska undersökningen visade hur promotion- aktiviteterna påverkade försäljningsutvecklingen av närproducerade varor. Detta kommer SIK använda i framtiden för att ta fram effektivare försäljningskampanjer.

”Gozinto har på ett mycket engagerat och professionellt sätt tagit till sig våra frågeställningar och sedan levererat ett material som uppfyller våra mål på ett mycket tillfredställande sätt. Vi kommer att använda Gozinto vid fler tillfällen.” Jesper Lindström, Projektledare Rätt och Slätt