I april 2016 genomfördes åter CAM-dagen, ett arrangemang för och av små och medelstora företag i regionen. Arrangör är CAM, Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag och deltagare är intressenter till det östgötska näringslivet.

Årets tema var Samverkan för Tillväxt med exempel på hur tillväxt kan skapas via olika samverkansformer.

För att kunna ro i land en konferens av denna omfattning anlitades Gozinto för att tillsammans med projektledaren ansvara för planering och genomförande. Arbetet innebar att vara med i alla delar från planering, aktörskontakter, förhandlingar, till genomförande, återkoppling och faktureringssammanställningar. Allt sköttes på ett engagerat och effektivt sätt. Tack!

Tomas Nord, Föreståndare CAM