Jag heter Nils och kommer från Stockholm. Jag går fjärde året på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi med profilen säkra system. Av kurserna jag läst på LiU tycker jag att de som inkluderar programmering är roligast. Jag är väldigt intresserad av träning och kost och för mig är det är viktigt att ha koll på för att må bra som student. 

Jag har varit med i Gozinto i ungefär ett och ett halvt år och har under denna tid genomfört ett antal internprojekt och två externprojekt. Ett av internprojekten handlade om att planera och genomföra ett marknadsföringsevent för studenter för att sprida Gozinto till program som var underrepresenterade i föreningen. 

När det kommer till externprojekten handlade det ena om att göra en översiktlig bedömning av vinst med forskningsresultat inom träbranschen och det andra externprojektet var att bygga vidare på ett program i VBA som företaget använder för att kalkylera löner åt anställda. 

Denna variation är en av anledningarna till att Gozinto är så värdefullt. Det rullar konstant in intressanta projekt ofta med helt olika uppgifter. Detta leder till värdefull erfarenhet och en bred kunskapsbas hos Gozintos medlemmar. 

Den största anledningen att jag sökte till Gozinto var för att jag ville utvecklas mer som person där jag utan tvekan kan säga att Gozinto är den bästa föreningen för det ändamålet. Den största anledningen till att jag stannar är den sociala aspekten. Gozinto är fullt av sköna medlemmar och vi har ofta sociala evenemang som sittningar, mindre resor och tävlingar av olika slag.